secretariaat@ehbosmilde.nl

Sponsors

Opleidingen en hulpverlening tijdens evenementen

Onze vereniging draait volledig op de inkomsten uit evenementen, opleidingen en vervolglessen.

Mede door dit soort inkomsten kunnen wij de kosten van onze opleidingen en vervolglessen voor onze leden zo goedkoop mogelijk houden.

U snapt natuurlijk wel dat donaties en sponsoring zeer welkom zijn om de kosten voor de leden en verenigingen/organisaties die gebruik willen maken van onze eerste hulpverleners zo laag mogelijk te houden.

 

Onze sponsoren:


Voor de veiligheid en goede zorgen op evenementen vertrouwen wij in onze vereniging op EHBO koffers van EHBO-koffer.nl

Dankzij de goede zorgen EHBO-koffer.nl kunnen wij u goed verzorgen in geval van nood.

EHBO-koffer.nl


Gemeente Midden-Drenthe

Kan een afbeelding zijn van 9 mensen, staande mensen, schoenen en tekst

Jan Schipper overhandigde de cheque aan KNV EHBO Smilde