secretariaat@ehbosmilde.nl

Aanvraagformulier

Opleidingen en hulpverlening tijdens evenementen

Aanvraagformulier
Voornaam + Achternaam
Vul het telefoonnummer in, waarop wij u het makkelijkst kunnen bereiken.
Naam van de persoon waar de factuur naar kan worden verzonden.
Vergunning *
Beschrijf welke activiteit(en) er georganiseerd worden.
Is er een EHBO-Ruimte aanwezig?
Eten en drinken aanwezig voor de EHBO?
Vul het verwachte aantal deelnemers in, dit is het aantal zonder de toeschouwers.
Vul het verwachte aantal toeschouwers in.
Risicofactoren
Schrijf hier de mogelijke risicofactoren die er mogelijk aanwezig zijn op uw evenement. Vul dit onderdeel zorgvuldig in! Weglaten van bepaalde risico's kan onvoldoende ondersteuning tot gevolg hebben !